Identyfikator artykułu : 00200245 / Ostatnia modyfikacja : 17.08.2023Drukowanie

Nie można połączyć urządzenia z funkcją Apple CarPlay lub Android Auto z odtwarzaczem samochodowym

  UWAGA:

  Jak rozwiązać problemy z łącznością z Apple CarPlay lub Android Auto

  Aby rozwiązać problemy z funkcjami Apple CarPlay lub Android Auto, wykonaj następujące czynności:

  1. Tylko Apple CarPlay: W telefonie iPhone wybierz UstawieniaCzas przed ekranemOgraniczaj treść i prywatność, a następnie ustaw CarPlay jako Dozwolone.
  2. Zrestartuj smartfon.
  3. W zależności od sposobu połączenia wypróbuj poniższe rozwiązania:

   Połączenie USB

   Połączenie bezprzewodowe

  Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, zapoznaj się z następującymi stronami pomocy technicznej:

  Uwaga: Zamieszczone powyżej linki prowadzą do stron internetowych innych firm i mogą ulec zmianie.