Identyfikator artykułu : 00200245 / Ostatnia modyfikacja : 31.03.2021

Nie można połączyć aplikacji Apple CarPlay z radioodtwarzaczem samochodowym

  Ustawienia ograniczeń mogą blokować łączenie się urządzenia z aplikacją Apple CarPlay.
  Aby wyłączyć ograniczenia, sprawdź poniższe ustawienie:

  1. Dotknij opcji Ustawienia.
  2. Dotknij opcji General (Ogólne).
  3. Wybierz opcję Restrictions (Ograniczenia).
  4. Dotknij opcji CarPlay.
  5. Zmień ustawienie Disable Restrictions (Wyłącz ograniczenia) na ON (Wł.).
  6. Kolor ikony z prawej strony zmieni się na zielony.