Identyfikator artykułu : 00170292 / Ostatnia modyfikacja : 07.06.2018

Mimo że używane urządzenie jest zgodne z systemem Apple CarPlay lub wyposażone w aplikację Android Auto, nie można połączyć go z zestawem XAV-AX100

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Apple CarPlay:
Istnieje możliwość, że przy obecnych ustawieniach niedozwolone są połączenia urządzenia z Apple CarPlay.
Sprawdź poniższe ustawienia uprawnień.

1. Dotknij opcji Settings (Ustawienia).
2. Dotknij opcji General (Ogólne).
3. Dotknij kolejno opcji Restrictions (Ograniczenia) > CarPlay > i włącz opcję Disable Restrictions (Wyłącz ograniczenia). Kolor ikony z prawej strony zmieni się na zielony.


Android:
Istnieje możliwość, że ustawienie zainstalowanej aplikacji Android Auto uniemożliwia połączenia Android Auto.
Sprawdzić następujące ustawienia.

1. Uruchom aplikację Android Auto, po czym z menu po lewej stronie wybierz opcję Settings (Ustawienia).
2. Wybierz Connected cars (Połączone samochody).
・Wybierz kolejno opcje Add new cars to Android Auto (Dodawaj nowe samochody do Android Auto) > Settings (Ustawienia) > On (Wł.)
・Jeśli urządzenie znajduje się na liście Rejected cars (Odrzucane pojazdy), usuń je z listy.