Identyfikator artykułu : 00170292 / Ostatnia modyfikacja : 07.06.2018Drukowanie

Mimo że używane urządzenie jest zgodne z systemem Apple CarPlay lub wyposażone w aplikację Android Auto, nie można połączyć go z zestawem XAV-AX100

  Apple CarPlay:
  Istnieje możliwość, że przy obecnych ustawieniach niedozwolone są połączenia urządzenia z Apple CarPlay.
  Sprawdź poniższe ustawienia uprawnień.

  1. Dotknij opcji Settings (Ustawienia).
  2. Dotknij opcji General (Ogólne).
  3. Dotknij kolejno opcji Restrictions (Ograniczenia) > CarPlay > i włącz opcję Disable Restrictions (Wyłącz ograniczenia). Kolor ikony z prawej strony zmieni się na zielony.


  Android:
  Istnieje możliwość, że ustawienie zainstalowanej aplikacji Android Auto uniemożliwia połączenia Android Auto.
  Sprawdzić następujące ustawienia.

  1. Uruchom aplikację Android Auto, po czym z menu po lewej stronie wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  2. Wybierz Connected cars (Połączone samochody).
  ・Wybierz kolejno opcje Add new cars to Android Auto (Dodawaj nowe samochody do Android Auto) > Settings (Ustawienia) > On (Wł.)
  ・Jeśli urządzenie znajduje się na liście Rejected cars (Odrzucane pojazdy), usuń je z listy.