Identyfikator artykułu : 00114965 / Ostatnia modyfikacja : 04.06.2019Drukowanie

Dźwięk odbieranego połączenia jest odtwarzany w głośnikach samochodowych.

    W niektórych markach i modelach telefonów komórkowych i smartfonów głos rozmówcy jest standardowo automatycznie przekazywany za pośrednictwem głośników samochodowych. W takich przypadkach naciśnięcie przycisku Mode (Tryb) na odtwarzaczu samochodowym umożliwi zmianę ustawień dźwięku.

    W przypadku modelu RSX-GS9: Naciśnij przycisk Play/Pause (odtwarzanie/pauza), aby przekazać połączenie.