Identyfikator artykułu : 00114951 / Ostatnia modyfikacja : 28.11.2019Drukowanie

Po wybraniu USB jako źródła dźwięk odtwarzany jest za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

    Dźwięk może być przekazywany za pośrednictwem cyfrowego odtwarzacza muzycznego lub urządzenia mobilnego, jeśli w aplikacji uruchomiono odtwarzanie dźwięku przed podłączeniem urządzenia do portu USB. Zamknij aplikację i spróbuj podłączyć urządzenie jeszcze raz. Jeśli problem nadal będzie występować, zapoznaj się z instrukcją działania cyfrowego odtwarzacza muzycznego lub urządzenia mobilnego.

    UWAGA: Aktualizacja oprogramowania układowego w cyfrowym odtwarzaczu muzycznym lub urządzeniu mobilnym może poprawić działanie tych urządzeń.