Identyfikator artykułu : 00116088 / Ostatnia modyfikacja : 28.11.2019Drukowanie

Podczas odbierania połączenia przychodzącego nie słychać sygnału dzwonka.

  Jeśli w głośnikach samochodowych podłączonych do zestawu muzycznego nie słychać dźwięku dzwonka połączenia przychodzącego, a telefon nie jest w trybie Silent (Wyciszenie) i głośność nie jest na niskim poziomie, może być to spowodowane tym, że Ringtone (Dzwonek) jest ustawiony na pozycji 2 (dzwonek w telefonie komórkowym) zamiast 1 (dzwonek w odtwarzaczu samochodowym). Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać następujące czynności:

  1. W trybie BT Phone naciśnij przycisk Call (Połączenie).
  2. Przekręć pokrętło sterujące, a następnie wybierz Ringtone (Dzwonek).
  3. Zmień opcję Ringtone (Dzwonek) na pozycję 1.
  4. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk Back (Wróć).

  UWAGA: Jeśli używasz pilota RM-X7BT, sprawdź również poniższe rozwiązania.

  Sprawdź, czy do połączenia adaptera z radioodtwarzaczem samochodowym służy przewód AUX.
  Sprawdź, czy w radioodtwarzaczu samochodowym wybrane jest źródło dźwięku AUX.