Identyfikator artykułu : 00240145 / Ostatnia modyfikacja : 05.10.2021Drukowanie

Brak ustawienia Bluetooth podczas połączenia CarPlay

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Podczas połączenia Apple CarPlay® ustawienie Bluetooth® jest niedostępne. To całkowicie normalne. 
    Ustawienie Bluetooth stanie się dostępne po użyciu funkcji CarPlay.