Identyfikator artykułu : 00233237 / Ostatnia modyfikacja : 17.08.2023Drukowanie

Po aktualizacji systemu iOS do nowej wersji (13.1) nie działa funkcja Apple CarPlay

    Po aktualizacji systemu iOS do nowej wersji może się wyłączyć funkcja Siri, co uniemożliwi użycie funkcji CarPlay

    Aby rozwiązać ten problem, należy zadbać, by funkcja Siri była włączona, i wówczas uruchomić funkcję CarPlay.

    Ustawienia Siri można zmienić w aplikacji Ustawienia na urządzeniu z systemem iOS.

    Jeśli włączenie funkcji Siri nie rozwiąże problemu, należy zrestartować telefon iPhone i ponowić próbę.