Identyfikator artykułu : 00067617 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Funkcja odsłuchu po jednym dotknięciu nie działa

  Problem ten można rozwiązać na jeden z poniższych sposobów.

  Po stronie smartfona

  • Upewnić się, że funkcja NFC smartfona jest włączona. Aby włączyć funkcję NFC (w systemie Android 4.1): wybrać opcję Settings > More... > NFC [Ustawienia > Więcej... > NFC].
  • Upewnić się, że ekran smartfona jest odblokowany.
  • W zależności od modelu smartfona nawiązanie połączenia jednym dotknięciem może nie być możliwe, gdy smartfon jest ładowany. Najpierw zakończyć ładowanie, a następnie przeprowadzić operację wykonywaną jednym dotknięciem.
  • Jeżeli smartfon jest w pokrowcu, urządzenie odsłuchowe może nie reagować na dotknięcie. Wyjąć smartfon z pokrowca.
  • W zależności od modelu smartfona czułość łączności NFC może nie być wystarczająca do nawiązania połączenia po jednorazowym zetknięciu się urządzeń. Ponawiać dotykanie urządzenia odsłuchowego smartfonem, dopóki smartfon nie zasygnalizuje nawiązania połączenia wibracją.
  • W zależności od modelu smartfona umożliwienie nawiązywania połączeń jednym dotknięciem może wymagać zainstalowania aplikacji w smartfonie. Pobrać aplikację NFC Easy Connect z serwisu Google Play i ją zainstalować. (Aplikacja NFC Easy Connect może nie być dostępna w niektórych krajach i/lub regionach).

  Po stronie urządzenia odsłuchowego

  • W zależności od modelu urządzenia odsłuchowego nawiązanie połączenia jednym dotknięciem może nie być możliwe, gdy urządzenie odsłuchowe jest ładowane i nie można go włączyć. Najpierw zakończyć ładowanie, a następnie nawiązać połączenie jednym dotknięciem.
  • Jeśli urządzenie odsłuchowe wyposażone jest w przełącznik funkcji NFC, ustawić go w położeniu ON (Wł.). Szczegółowe informacje znaleźć można w instrukcji obsługi urządzenia odsłuchowego.
  • Jeśli wielokrotne dotykanie urządzenia odsłuchowego smartfonem nie przyniesie żadnych efektów, połączenie Bluetooth należy nawiązać ręcznie. Aby ręcznie nawiązać połączenie Bluetooth, należy wykonać procedurę opisaną w instrukcji obsługi urządzenia odsłuchowego.