Identyfikator artykułu : 00149464 / Ostatnia modyfikacja : 02.06.2016Drukowanie

Nie świeci wskaźnik sygnału Bluetooth.

  Spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU na pilocie.
  2. Wybierz opcję BT Setting (Ustawienie BT).
  3. Wybierz opcję BT Signal (Sygnał BT), a następnie naciśnij przycisk ENTER.
   Zaświeci się wskaźnik BLUETOOTH w urządzeniu.