Identyfikator artykułu : 00116113 / Ostatnia modyfikacja : 28.11.2019Drukowanie

Po włączeniu sygnału Bluetooth nie można połączyć się z urządzeniem audio Bluetooth.

  Po włączeniu odtwarzacz samochodowy będzie automatycznie łączył się z ostatnio podłączonym zestawem słuchawkowym. Może to potrwać minutę. Aby pominąć ten krok, wykonaj następujące czynności:

  WAŻNE:Jeśli do wykonania czynności zawartej w tym poradniku potrzebne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, sprawdź je w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

  1. Włącz zestaw muzyczny Bluetooth.
  2. Naciśnij wielokrotnie przycisk SOURCE (Źródło), aż wyświetli się komunikat BT audio.
  3. Naciśnij przycisk 6, aż ikona Bluetooth zacznie migać. Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem audio ikona zacznie świecić ciągłym światłem.

  UWAGA: Jeśli po wykonaniu tych czynności połączenie Bluetooth nie zostanie nawiązane, nawiąż je za pomocą urządzenia audio Bluetooth.