Identyfikator artykułu : 00149260 / Ostatnia modyfikacja : 02.06.2016Drukowanie

Nie można regulować poziomu sygnału ze źródła AUX2 lub poziom ten nie jest widoczny w menu ustawień.

  W menu ustawień odtwarzacza samochodowego można regulować tylko poziom głośności sygnału z urządzenia podłączonego do złącza AUX1 (przedniego). Aby zmienić poziom głośności urządzenia podłączonego do złącza AUX2 (tylnego), zmień ustawienia podłączonego urządzenia.

  W celu wyregulowania poziomu głośności urządzenia podłączonego do złącza AUX1 wykonaj następujące czynności:

  UWAGA: Włącz odtwarzanie w przenośnym urządzeniu audio. Ustaw w nim umiarkowany poziom głośności. W odtwarzaczu samochodowym ustaw normalny poziom głośności.

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU na dołączonym pilocie.
  2. Wybierz opcję Sound (Dźwięk).
  3. Wybierz opcję AUX Level (Poziom dla złącza AUX).