Identyfikator artykułu : 00117221 / Ostatnia modyfikacja : 28.11.2019Drukowanie

Nie można odtwarzać treści ze smartfona, gdy jest on podłączony za pomocą protokołu MTP.

    Podłączyć smartfona za pomocą protokołu MSC (jeśli jest obsługiwany), a następnie odtworzyć ponownie treści ze smartfona.

    UWAGA: Jeśli używa się połączenia MSC, pliki audio mogą nie być odtwarzane (w zależności od formatu pliku).

    Jeśli nazwa folderu lub pliku jest długa, może minąć trochę czasu, zanim treści zostaną odtworzone. Stosować krótkie nazwy, używając jedynie liter i cyfr.