Identyfikator artykułu : 00104752 / Ostatnia modyfikacja : 22.01.2015Drukowanie

Gdy słychać dźwięk przesyłany za pomocą technologii Bluetooth, nie działa funkcja wizualizacji. Dlaczego?

    Gdy telefon komórkowy wysyła pusty numer utworu na płycie, wizualizator zazwyczaj nie działa. To typowe działanie.