Identyfikator artykułu : 00236151 / Ostatnia modyfikacja : 08.01.2020Drukowanie

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat o braku sygnału GPS lub oczekiwaniu na sygnał GPS.

  W przypadku pojawiania się komunikatu Waiting for a valid GPS signal... (Oczekiwanie na sygnał GPS) lub The GPS signal was lost... (Utracono sygnał GPS) należy wypróbować poniższe możliwości.

  • Znajdź miejsce, z którego dobrze widać niebo.
   • Urządzenie może wyznaczać pozycję tylko na otwartej przestrzeni.
   • Spróbuj umieścić urządzenie w innym miejscu samochodu. Idealnie jest, gdy urządzenie znajduje się w najniższym możliwym miejscu, z którego bezpośrednio widać przednią szybę.
     
  • Jeśli szyby samochodu są wykonane ze szkła termoizolacyjnego, mogą wystąpić trudności z przejściem sygnału GPS.
   • Zamontuj antenę GPS w miejscu, w którym nie ma szkła termoizolacyjnego.