Identyfikator artykułu : 00154450 / Ostatnia modyfikacja : 10.10.2017

Błąd: Na wyświetlaczu odtwarzacza samochodowego pojawia się komunikat OPEN APP (Uruchom aplikację).

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli radioodtwarzacz wyświetla ten błąd, wykonaj następujące czynności:

  1. Uruchom aplikację SongPal w urządzeniu przenośnym.
  2. Jeśli nadal jest widoczny komunikat OPEN APP (Uruchom aplikację), zaktualizuj oprogramowanie samochodowego systemu audio do najnowszej wersji.

    UWAGA: szczegółowe informacje na temat aktualizowania oprogramowania systemu można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Sony.