Identyfikator artykułu : 00154450 / Ostatnia modyfikacja : 19.11.2019Drukowanie

Błąd: Na wyświetlaczu odtwarzacza samochodowego pojawia się komunikat OPEN APP (Uruchom aplikację).

    Jeśli radioodtwarzacz wyświetla ten błąd, wykonaj następujące czynności:

    1. Uruchom aplikację SongPal w urządzeniu przenośnym.
    2. Jeśli nadal jest widoczny komunikat OPEN APP (Uruchom aplikację), zaktualizuj oprogramowanie samochodowego systemu audio do najnowszej wersji.

      UWAGA: szczegółowe informacje na temat aktualizowania oprogramowania systemu można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Sony.