Identyfikator artykułu : 00116526 / Ostatnia modyfikacja : 17.08.2023Drukowanie

Przyciski samochodowego sprzętu audio nie działają lub samochodowy sprzęt audio samoczynnie uruchamia przypadkowe funkcje.

    Może być to spowodowane nieprawidłowym podłączeniem mikrofonu do samochodowego sprzętu audio. Upewnić się, czy mikrofon jest poprawnie podłączony do gniazda MIC IN (Wejście mikrofonu), a nie do gniazda REMOTE IN (Wejście pilota). Oba gniazda znajdują się w tylnej części samochodowego sprzętu audio. Odłączyć również urządzenie podłączone do gniazda REMOTE IN (Wejście pilota).