Identyfikator artykułu : 00116526 / Ostatnia modyfikacja : 17.07.2019

Przyciski samochodowego sprzętu audio nie działają lub samochodowy sprzęt audio samoczynnie uruchamia przypadkowe funkcje.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Może być to spowodowane nieprawidłowym podłączeniem mikrofonu do samochodowego sprzętu audio. Upewnić się, czy mikrofon jest poprawnie podłączony do gniazda MIC IN (Wejście mikrofonu), a nie do gniazda REMOTE IN (Wejście pilota). Oba gniazda znajdują się w tylnej części samochodowego sprzętu audio. Odłączyć również urządzenie podłączone do gniazda REMOTE IN (Wejście pilota).