Identyfikator artykułu : 00136483 / Ostatnia modyfikacja : 28.11.2019Drukowanie

Przyciski odtwarzacza samochodowego nie działają lub nie reagują

  Jeśli przyciski na panelu przednim lub odtwarzaczu samochodowym nie działają lub nie reagują, wypróbuj poniższych sposobów, aby rozwiązać ten problem:

  WAŻNE: Informacji dotyczących konkretnego modelu (np. umiejscowienia przycisku resetowania) należy szukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

  1. Zresetuj odtwarzacz samochodowy, naciskając przycisk [RESET].

  2. Jeśli stacyjka pojazdu pozwala wybrać tryb zasilania [ACC], wyłącz go i włącz.

   Tryb [ACC] umożliwia włączenie zasilania wielu przydatnych urządzeń i funkcji, takich jak odtwarzacz samochodowy, otwieranie/zamykanie okien, ogrzewanie i zapalniczka, bez uruchamiania silnika samochodu.

  3. Jeśli odtwarzacz samochodowy ma zdejmowany panel przedni, wyczyść metalowe styki bawełnianym wacikiem lekko zwilżonym (nie nasączonym) spirytusem.

   OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko obrażeń. Ze względów bezpieczeństwa przed rozpoczęciem czyszczenia złączy wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.


  Jeśli przyciski na panelu przednim lub odtwarzaczu samochodowym nie działają lub nie reagują, wypróbuj poniższych sposobów, aby rozwiązać ten problem:

  WAŻNE: Jeśli do wykonania tych kroków potrzebne są informacje dotyczące określonego modelu, należy się zapoznać z instrukcjami dołączonymi do produktu.

  1. Jeśli odtwarzacz samochodowy ma zdejmowany panel przedni, wyczyść metalowe elementy stykowe wacikiem lekko nasączonym w spirytusie.

   OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko obrażeń ciała. Ze względów bezpieczeństwa przed rozpoczęciem czyszczenia złączy wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
  2. Jeśli pojazd ma czujnik ACC, wyłącz ją i włącz ponownie.
  3. Zresetuj odtwarzacz samochodowy, wciskając przycisk RESET .

  Jeśli problem nie ustąpi, urządzenie może wymagać naprawy.