Identyfikator artykułu : 00065767 / Ostatnia modyfikacja : 19.11.2019Drukowanie

Nie można włączyć lub użyć funkcji wybierania głosowego radioodtwarzacza Bluetooth

  WAŻNE: Funkcja wybierania głosowego jest niedostępna w modelach wprowadzonych na rynek w ostatnim kwartale 2015 r. Możliwe jest jednak użycie funkcji wybierania głosowego w aplikacji Sony | Music Center (SongPal).

  Jeśli nie można włączyć lub użyć funkcji wybierania głosowego, powodem mogą być zakłócenia lub niewłaściwe ustawienie. Aby spróbować rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że radioodtwarzacz samochodowy Bluetooth i telefon komórkowy są ze sobą połączone.
  2. Sprawdź, czy w telefonie komórkowym jest zapisany znacznik głosowy.
  3. Upewnij się, że telefon komórkowy pozostaje w trybie czuwania. Jeśli telefon nie jest w trybie czuwania, funkcja wybierania głosowego nie włączy się.
  4. Rozpoznawanie dźwięku mogą utrudniać hałasy, na przykład dźwięk pracy silnika. Aby poprawić rozpoznawanie, należy używać tej funkcji przy możliwie niskim poziomie hałasu.
  5. Nagraj nowy znacznik głosowy, mówiąc głośniej niż przy pierwszym nagraniu, siedząc w samochodzie i używając radioodtwarzacza Bluetooth z wybranym źródłem dźwięku BT PHONE.
  6. Wyłącz telefon komórkowy i włącz go na nowo.

  UWAGA: W zależności od specyfikacji telefonu komórkowego może on być niezgodny z funkcją wybierania głosowego. Aby upewnić się, że funkcja wybierania głosowego jest obsługiwana, należy skontaktować się z producentem telefonu komórkowego.