Identyfikator artykułu : 00240215 / Ostatnia modyfikacja : 13.02.2020Drukowanie

Brak dźwięku z telefonu z systemem Android podłączonego do radioodtwarzacza samochodowego przewodem USB

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli smartfon z systemem Android połączony jest z radioodtwarzaczem samochodowym przewodem USB i nie można odtwarzać muzyki, należy zmienić ustawienie USB MODE (Tryb USB) z MSC/MTP na ANDROID:

  1. Naciśnij pokrętło sterujące, aby wejść do MENU.
  2. Obracając pokrętło sterujące, wybierz opcję GENERAL (Ogólne).
  3. Wybierz opcję USB MODE (Tryb USB).
  4. Wybierz opcję ANDROID.
  5. Jeśli nadal nie można słuchać muzyki w telefonu z systemem Android, odłącz przewód USB i podłącz go na nowo.