Identyfikator artykułu : 00189839 / Ostatnia modyfikacja : 30.05.2019

Po nawiązaniu łączności Bluetooth występują przerwy w dźwięku z radioodtwarzacza samochodowego

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli przerwy w dźwięku utrzymują się przez ponad minutę od włączenia radioodtwarzacza samochodowego i nawiązania łączności Bluetooth, sytuację może poprawić ponowne sparowanie urządzeń.

WAŻNE: Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

Jak usunąć informację w sparowaniu z urządzeniem Bluetooth:

 1. MENU radioodtwarzacza samochodowego wybierz opcję BLUETOOTH lub SET BT.
 2. Wybierz opcję BT INITIAL lub SET BT INIT
 3. Wybierz opcję YES i naciśnij przycisk ENTER.

Jak wykonać parowanie z radioodtwarzaczem samochodowym z Bluetooth:

 1. MENU urządzenia wybierz opcję BLUETOOTH.
 2. Wybierz opcję SET PAIRING.
 3. Wybierz opcję SET DEVICE 1 lub SET DEVICE 2.
  UWAGA: Po zakończeniu parowania opcja [SET DEVICE 1] lub [SET DEVICE 2] zmienia się na nazwę sparowanego urządzenia.

Przeprowadź parowanie z urządzenia Bluetooth:

 1. Wybierz na ekranie urządzenia Bluetooth nazwę modelu radioodtwarzacza samochodowego.
 2. Jeśli na wyświetlaczu urządzenia Bluetooth pojawi się żądanie kodu uwierzytelniającego, wprowadź [0000].
 3. Aby nawiązać połączenie Bluetooth, wybierz radioodtwarzacz w podłączanym urządzeniu Bluetooth.