Identyfikator artykułu : 00189839 / Ostatnia modyfikacja : 28.11.2019Drukowanie

Po nawiązaniu łączności Bluetooth występują przerwy w dźwięku z radioodtwarzacza samochodowego

  Jeśli przerwy w dźwięku utrzymują się przez ponad minutę od włączenia radioodtwarzacza samochodowego i nawiązania łączności Bluetooth, sytuację może poprawić ponowne sparowanie urządzeń.

  WAŻNE: Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

  Jak usunąć informację w sparowaniu z urządzeniem Bluetooth:

  1. MENU radioodtwarzacza samochodowego wybierz opcję BLUETOOTH lub SET BT.
  2. Wybierz opcję BT INITIAL lub SET BT INIT
  3. Wybierz opcję YES i naciśnij przycisk ENTER.

  Jak wykonać parowanie z radioodtwarzaczem samochodowym z Bluetooth:

  1. MENU urządzenia wybierz opcję BLUETOOTH.
  2. Wybierz opcję SET PAIRING.
  3. Wybierz opcję SET DEVICE 1 lub SET DEVICE 2.
   UWAGA: Po zakończeniu parowania opcja [SET DEVICE 1] lub [SET DEVICE 2] zmienia się na nazwę sparowanego urządzenia.

  Przeprowadź parowanie z urządzenia Bluetooth:

  1. Wybierz na ekranie urządzenia Bluetooth nazwę modelu radioodtwarzacza samochodowego.
  2. Jeśli na wyświetlaczu urządzenia Bluetooth pojawi się żądanie kodu uwierzytelniającego, wprowadź [0000].
  3. Aby nawiązać połączenie Bluetooth, wybierz radioodtwarzacz w podłączanym urządzeniu Bluetooth.