Identyfikator artykułu : 00134286 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Zmiana nazwy głośnika połączonego z aplikacją Music Center (SongPal)

  WAŻNE: Jeśli głośnik obsługuje funkcję Music Center (SongPal) Link, nazwę można zmienić. Na poniższej stronie internetowej znajdziesz listę zgodnych urządzeń.
  http://songpal.sony.net/en_ww/device.html

  Aby zmienić nazwę głośnika, wykonaj następujące czynności.

  1. Połącz głośnik i urządzenie mobilne, na którym jest zainstalowana aplikacja Music Center (SongPal), z tą samą siecią WiFi.
  2. W aplikacji Music Center (SongPal) wybierz głośnik, którego nazwę chcesz zmienić.
  3. Na ekranie Music Source (Źródło muzyki) w aplikacji Music Center (SongPal) wybierz opcję Settings (Ustawienia).

   Obraz
    
  4. Wybierz opcję System.

   Obraz
  5. Wybierz opcję Network Device Name (Nazwa urządzenia sieciowego) i zmień nazwę.
   UWAGA: Można używać jednobajtowych znaków alfanumerycznych i niektórych symboli.

   Obraz