Identyfikator artykułu : 00122249 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Co to jest Music Center (SongPal)?

  Aplikacja SongPal została niedawno zastąpiona aplikacją Music Center.

   SongPal  Strzałka  Music Center

  SongPal

  Music Center

  Aplikacja ta jest przeznaczona do odtwarzania źródeł dźwięku przez łącze Bluetooth lub Wi-Fi oraz do użycia innych funkcji urządzeń audio Sony. Używając aplikacji Music Center, można także odtwarzać pliki muzyczne przechowywane na urządzeniu mobilnym.

  Do głównych funkcji aplikacji Music Center (SongPal) należą:

  • Odtwarzanie plików muzycznych, w tym plików z dźwiękiem o wysokiej rozdzielczości, przechowywanych na urządzeniu mobilnym (tylko Music Center)
  • Funkcje Wireless Multi-room, Wireless Surround i Wireless Stereo (połączenie sieciowe)
  • Funkcja Speaker Add (dodawania głośnika, połączenie Bluetooth)
  • Ustawienia łączności sieciowej dla urządzeń audio
  • Ustawienia dźwięku i korektora
  • Ustawienia automatycznego trybu czuwania
  • Sprawdzanie wersji urządzenia audio

  UWAGA: Dalsze informacje o aplikacji Music Center są dostępne na stronie pomocy technicznej Music Center.