Identyfikator artykułu : 00122249 / Ostatnia modyfikacja : 07.08.2017

Co to jest Music Center (SongPal)?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aplikacja SongPal została niedawno zastąpiona aplikacją Music Center.

 SongPal  Strzałka  Music Center

SongPal

Music Center

Aplikacja ta jest przeznaczona do odtwarzania źródeł dźwięku przez łącze Bluetooth lub Wi-Fi oraz do użycia innych funkcji urządzeń audio Sony. Używając aplikacji Music Center, można także odtwarzać pliki muzyczne przechowywane na urządzeniu mobilnym.

Do głównych funkcji aplikacji Music Center (SongPal) należą:

  • Odtwarzanie plików muzycznych, w tym plików z dźwiękiem o wysokiej rozdzielczości, przechowywanych na urządzeniu mobilnym (tylko Music Center)
  • Funkcje Wireless Multi-room, Wireless Surround i Wireless Stereo (połączenie sieciowe)
  • Funkcja Speaker Add (dodawania głośnika, połączenie Bluetooth)
  • Ustawienia łączności sieciowej dla urządzeń audio
  • Ustawienia dźwięku i korektora
  • Ustawienia automatycznego trybu czuwania
  • Sprawdzanie wersji urządzenia audio

UWAGA: Dalsze informacje o aplikacji Music Center są dostępne na stronie pomocy technicznej Music Center.