Identyfikator artykułu : 00154928 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Używając urządzenia mobilnego firmy Apple z aplikacją Music Center (SongPal), nie można zmienić podłączonego urządzenia na inne.

  WAŻNE:

  • Sprawdź, czy posiadane urządzenie audio może łączyć się z aplikacją Music Center (SongPal). Informacje o współpracujących urządzeniach podano na poniższej stronie internetowej.
   http://vssupport.sony.net/en_ww/device.html
  • Aby używać aplikacji Music Center (SongPal) z posiadanymi urządzeniami audio, trzeba zaktualizować ich wewnętrzne oprogramowanie do najnowszej wersji. Przed próbą użycia aplikacji Music Center (SongPal) należy zweryfikować dostępność aktualizacji.

   Przełączanie urządzenia z systemem iOS (iPhone, iPad, iTouch) na inne urządzenie opisano poniżej.
   1. Dotknij ikony Settings (Ustawienia) w urządzeniu firmy Apple.
   2. Dotknij ikony Bluetooth, wyłącz funkcję Bluetooth i odłącz wszystkie urządzenia.

    BT_OFF
    UWAGA: Wyłączając funkcję Bluetooth, można jednocześnie odłączyć wszystkie urządzenia. Dla zapewnienia stabilności połączenia należy odłączyć wszystkie urządzenia Bluetooth, które nie będą używane z aplikacją Music Center.
   3. Włącz funkcję Bluetooth i dotknij nazwy urządzenia, które chcesz podłączyć.

    BT_ON
   4. Otwórz aplikację Music Center (SongPal).
    Podłączone urządzenie audio Bluetooth pojawi się na ekranie aplikacji Music Center (SongPal).

    Aplikacja Music Center