Identyfikator artykułu : 00150064 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Plik z urządzenia podłączonego do portu USB-A lub USB FRONT nie jest odtwarzany na głośniku.

  UWAGA: Nazwa portu może być wyświetlana jako USB-A lub USB FRONT — w zależności od modelu głośnika. Aby uzyskać dalsze szczegóły na temat nazwy portu, zapoznaj się z instrukcją obsługi.

  Plik z urządzenia podłączonego do portu USB-A lub USB FRONT nie jest odtwarzany na głośniku w następujących sytuacjach:

  • Wybrana funkcja jest niezgodna z portem, do którego podłączone jest urządzenie.

   UWAGA: Przełącz wejście na USB-A lub USB FRONT, używając przycisku na głośniku lub na pilocie dołączonego do zestawu. Następnie rozpocznij odtwarzanie.

  • Żądany utwór jest zapisany w folderze o wielopoziomowej hierarchii.
  • Żądany utwór jest zapisany w folderze z długą nazwą pliku.
  • Żądany utwór ma długą nazwę pliku.
  • Głośnik nie jest ustawiony na tryb USB-A ani USB FRONT.

   UWAGA: Ustaw głośnik na tryb USB-A lub USB FRONT, naciskając przycisk USB-A lub USB FRONT na pilocie z zestawu.

  Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, odłącz przewód podłączony do portu USB-A lub USB FRONT, a następnie ponownie podłącz przewód.