Identyfikator artykułu : 00158753 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Z głośnika przenośnego nie wydobywa się dźwięk po podłączeniu go do komputera za pośrednictwem połączenia USB

  W przypadku braku dźwięku z głośnika przenośnego po podłączeniu go do komputera za pośrednictwem połączenia USB należy wykonać następujące czynności:

  UWAGA: Każdy z poniższych kroków może pomóc w rozwiązaniu problemu. Upewnij się, że wykonanie każdego kroku jest potwierdzane dźwiękiem z głośnika przenośnego.

  1. Upewnij się, że przewód USB jest prawidłowo podłączony do portu USB głośnika przenośnego.

   UWAGA:
   • Model SRS-X9: Podłącz komputer do portu USB-B Port USB Bgłośnika.
   • Niektóre modele nie są dostarczane z przewodem USB.

  2. Model SRS-X9:
   Po naciśnięciu przycisku USB-B na głośniku bezprzewodowym uruchom ponownie aplikację do odtwarzania muzyki na komputerze.


   Dla innych modeli:
   Po ustawieniu głośnika przenośnego w tryb USB poprzez naciśnięcie przycisku FUNCTION (FUNKCJA) itd. uruchom ponownie aplikację do odtwarzania muzyki na komputerze.

   UWAGA: Nazwa przycisku i metoda ustawiania zależą od modelu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

  3. Przed przełączeniem głośnika przenośnego w inny tryb należy zatrzymać odtwarzanie na komputerze. Przełączenie urządzenia w inny tryb podczas odtwarzania muzyki na komputerze mogłoby spowodować awarię lub uszkodzenie danych.