Identyfikator artykułu : 00158204 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017Drukowanie

Dźwięk jest emitowany z komputera, a nie z głośnika przenośnego

  Spróbuj wykonać następującą procedurę:

  W przypadku systemu Windows

  • Windows 8 i 8.1
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk menu Start w lewym dolnym rogu ekranu.
  2. Z wyświetlonej listy wybierz Panel sterowania.
  3. Kliknij opcję Sprzęt i dźwięk.
  4. Kliknij opcję Zarządzaj urządzeniami audio.
  5. Kliknij opcję Odtwarzanie, a następnie wybierz z listy pozycję SONY Audio.
  6. Kliknij przycisk Ustaw domyślne.
  • Windows 7
  1. Wybierz opcję Start.
  2. Wybierz opcję Control Panel (Panel sterowania).
  3. Wybierz opcję Sound (Dźwięk).
  4. Kliknij opcję Odtwarzanie, a następnie wybierz z listy pozycję SONY Audio.
  5. Kliknij przycisk Ustaw domyślne.

  System Mac OS:

  1. Kliknij opcję System Preferences (Preferencje systemu).
  2. Kliknij opcję Sound (Dźwięk).
  3. Wybierz opcję Output (Wyjście).
  4. Wybierz z pozycję Sony Audio z listy.

  UWAGA: Dźwięk może być odtwarzany na komputerze w przypadku korzystania z wielu aplikacji do odtwarzania jednocześnie. W takim przypadku należy zamknąć wszystkie aplikacje, a następnie odtworzyć zawartość ponownie.