Identyfikator artykułu : 00158204 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017

Dźwięk jest emitowany z komputera, a nie z głośnika przenośnego

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Spróbuj wykonać następującą procedurę:

W przypadku systemu Windows

 • Windows 8 i 8.1
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk menu Start w lewym dolnym rogu ekranu.
 2. Z wyświetlonej listy wybierz Panel sterowania.
 3. Kliknij opcję Sprzęt i dźwięk.
 4. Kliknij opcję Zarządzaj urządzeniami audio.
 5. Kliknij opcję Odtwarzanie, a następnie wybierz z listy pozycję SONY Audio.
 6. Kliknij przycisk Ustaw domyślne.
 • Windows 7
 1. Wybierz opcję Start.
 2. Wybierz opcję Control Panel (Panel sterowania).
 3. Wybierz opcję Sound (Dźwięk).
 4. Kliknij opcję Odtwarzanie, a następnie wybierz z listy pozycję SONY Audio.
 5. Kliknij przycisk Ustaw domyślne.

System Mac OS:

 1. Kliknij opcję System Preferences (Preferencje systemu).
 2. Kliknij opcję Sound (Dźwięk).
 3. Wybierz opcję Output (Wyjście).
 4. Wybierz z pozycję Sony Audio z listy.

UWAGA: Dźwięk może być odtwarzany na komputerze w przypadku korzystania z wielu aplikacji do odtwarzania jednocześnie. W takim przypadku należy zamknąć wszystkie aplikacje, a następnie odtworzyć zawartość ponownie.