Identyfikator artykułu : 00136769 / Ostatnia modyfikacja : 26.05.2019

Nie można włączyć głośnika ani naładować wbudowanej baterii.

    Jeśli nie możesz włączyć przenośnego głośnika Bluetooth®, sprawdź następujące kwestie:

    • Upewnij się, że przenośny głośnik Bluetooth jest naładowany.

      WAŻNE: Podłącz przewód micro-USB i ładuj głośnik przez ok. godzinę przed ponownym włączeniem. Jeśli wbudowana bateria jest zupełnie rozładowana, głośnik nie włączy się od razu po podłączeniu przewodu micro-USB. Ładuj głośnik przez ok. godzinę przed ponownym włączeniem.
    • Upewnij się, że zasilacz sieciowy USB został prawidłowo podłączony do głośnika i gniazdka ściennego.