Identyfikator artykułu : 00136769 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Nie mogę włączyć przenośnego głośnika bezprzewodowego

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli przenośny głośnik bezprzewodowy nie włącza się, przeprowadź następujące kontrole:

  • Upewnij się, że głośnik jest wystarczająco naładowany.
   • Jeśli akumulator jest wyładowany, głośnik nie włączy się natychmiast, nawet jeśli podłączysz przewód USB do ładowania. Przed włączeniem głośnika ładuj go przez mniej więcej godzinę.

  • Upewnij się, że zasilacz sieciowy USB jest starannie podłączony do głośnika i do ściennego gniazdka sieci energetycznej.
   • Wypróbuj to rozwiązanie, nawet jeśli akumulator jest całkowicie naładowany.

  • Przytrzymaj wciśnięty przycisk zasilania na głośniku, aż usłyszysz dźwięk uruchamiania.

  Możesz też zapoznać się z oddzielnym artykułem o rozwiązywaniu problemów z zasilaniem i ładowaniem bezprzewodowego głośnika.