Identyfikator artykułu : 00158495 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Często zadawane pytania dotyczące zasilania i ładowania modeli głośników Bluetooth SRS-X33, SRS-XB2 i SRS-HG1

  UWAGA: Obsługiwane formaty plików różnią się w zależności od konkretnego modelu urządzenia — należy zapoznać się z sekcjami „Produkty, których dotyczy informacja” i „Kategorie”, znajdującymi się w tej instrukcji, aby sprawdzić, czy dane techniczne dotyczą konkretnego modelu urządzenia.


  Pytanie 1. Akumulator nie ładuje się.
  Odpowiedź 1.  Upewnij się, że przewód micro-USB jest prawidłowo podłączony do zasilacza sieciowego USB.
  Upewnij się, że zasilacz sieciowy USB jest prawidłowo podłączony do gniazda ściennego.

  UWAGA: Wskaźnik CHARGE (ŁADOWANIE) będzie świecić na pomarańczowo podczas ładowania.

  Pytanie 2. Wskaźnik CHARGE (ŁADOWANIE) nie świeci się.
  Odpowiedź 2. W przypadku podłączenia głośnika do dostarczonego zasilacza sieciowego USB po włączeniu zasilania wskaźnik CHARGE (ŁADOWANIE) nie świeci się, ale akumulator ładuje się.
  W przypadku ładowania po wyłączeniu głośnika wskaźnik CHARGE (ŁADOWANIE) świeci się.


  Pytanie 3. Czas ładowania jest długi.
  Odpowiedź 3. W przypadku ładowania baterii przy użyciu głośnika czas ładowania może być długi.
  Zalecamy wyłączenie głośnika na czas ładowania baterii.

  UWAGA: Zwykle ładowanie modelu SRS-X33 przy wyłączonym zasilaniu trwa około pięciu godzin.


  Q4. Natychmiast po rozpoczęciu ładowania wskaźnik CHARGE (ZASILANIE) wyłączył się, a ładowanie zostało przerwane.
  A4. Istnieje możliwość, że akumulator jest już w pełni naładowany.
  Jeśli akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik CHARGE (ZASILANIE) wyłączy się automatycznie po rozpoczęciu ładowania.
  Ponadto należy pamiętać, że w następujących przypadkach ładowanie zostanie zatrzymane ze względów bezpieczeństwa:

  • Gdy ładowanie jest kontynuowane przez długi czas
  • Gdy temperatura otoczenia głośnika jest zbyt niska lub zbyt wysoka

   UWAGA: Temperatura robocza wynosi od 5°C do 35°C.

  Pytanie 5. Czas pracy akumulatora jest krótki.
  Odpowiedź 5. Zależnie od temperatury otoczenia lub warunków użytkowania czas pracy akumulatora może zostać skrócony.
  Informacje o czasie pracy akumulatora — patrz:  Jaki jest czas pracy akumulatora?  

  UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące czasu pracy akumulatora można znaleźć w instrukcji obsługi.