Identyfikator artykułu : 00158487 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jaki jest czas pracy akumulatora?

  Czas pracy akumulatora zależy od modelu i ustawień. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

  • RDP-V20iP
   Około 5 godzin użytkowania
  • SRS-X7
   Gdy przełącznik NETWORK OFF/ON (SIEĆ WYŁ./WŁ.) jest w pozycji OFF (WYŁ.): Około 6 godzin
   Gdy przełącznik NETWORK OFF/ON (SIEĆ WYŁ./WŁ.) jest w pozycji ON (WŁ.): Około 3 godziny
  • SRS-X11, SRS-X33, SRSXB2, SRS-X1, SRS-HG1
   Około 12 godzin użytkowania
  • SRS-XB3
   Około 24 godzin użytkowania

   UWAGI:
   • Informacje o innych modelach można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.
   • Rzeczywisty czas pracy akumulatora zależy od temperatury, ustawień korektora urządzenia wejściowego audio itd.