Identyfikator artykułu : 00158487 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017

Jaki jest czas pracy akumulatora?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Czas pracy akumulatora zależy od modelu i ustawień. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

 • RDP-V20iP
  Około 5 godzin użytkowania
 • SRS-X7
  Gdy przełącznik NETWORK OFF/ON (SIEĆ WYŁ./WŁ.) jest w pozycji OFF (WYŁ.): Około 6 godzin
  Gdy przełącznik NETWORK OFF/ON (SIEĆ WYŁ./WŁ.) jest w pozycji ON (WŁ.): Około 3 godziny
 • SRS-X11, SRS-X33, SRSXB2, SRS-X1, SRS-HG1
  Około 12 godzin użytkowania
 • SRS-XB3
  Około 24 godzin użytkowania

  UWAGI:
  • Informacje o innych modelach można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.
  • Rzeczywisty czas pracy akumulatora zależy od temperatury, ustawień korektora urządzenia wejściowego audio itd.