Identyfikator artykułu : 00155008 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Maksymalna głośność mojego przenośnego głośnika jest niska

  WAŻNE: Jeśli do wykonania tych czynności potrzebne są informacje specyficzne dla danego modelu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do produktu.

  Dźwięk może być niski, nawet przy najwyższym ustawieniu, z następujących powodów

  1. Poziom naładowania baterii w głośniku przenośnym jest niski. Ładowanie baterii powinno rozwiązać ten problem. 
   Dioda LED wskaźnika ładowania miga na pomarańczowo, jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski.
    
  2. W przypadku długotrwałego używania głośnika z głośnym dźwiękiem wbudowana bateria może się wyczerpać, nawet jeśli głośnik jest podłączony do gniazdka prądu zmiennego. Powoduje to zmniejszenie poziomu głośności. Wyłącz głośnik i naładuj wbudowaną baterię w stopniu wystarczającym, aby tego uniknąć. 
    
  3. Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazda AUDIO IN głośnika, należy zwiększyć głośność podłączonego urządzenia.