Identyfikator artykułu : 00158474 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Podłączone urządzenie USB nie jest ładowane po podłączeniu go do głośnika przenośnego Bluetooth

  Jeśli urządzenie USB, takie jak smartfon, podłączone do głośnika Bluetooth nie ładuje się:

  UWAGA: Każdy z poniższych kroków może pomóc w rozwiązaniu problemu. Po wykonaniu każdego kroku sprawdź, czy podłączone urządzenie USB ładuje się.

  1. Upewnij się, że urządzenie USB jest starannie podłączone do portu USB-A Port USB A głośnika Bluetooth.

   UWAGI:
   • Nie jest możliwe ładowanie urządzenia USB podłączonego do portu USB-B Port USB B głośnika Bluetooth.
   • Nie wszystkie głośniki mają port USB-A lub USB-B. Szczegółowe informacje na temat portu do ładowania urządzenia USB można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

  2. Być może podłączono nieobsługiwane urządzenie USB. Upewnij się, że urządzenie USB jest zgodne z głośnikiem Bluetooth.

  UWAGA: Zalecane jest ładowanie urządzenia USB, gdy głośnik jest podłączony do gniazdka zasilania przy użyciu zasilacza sieciowego. Jeśli zasilacz sieciowy nie jest podłączony, podłączone urządzenie USB może się nie ładować.