Identyfikator artykułu : 00158259 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017

Głośnik przenośny nie emituje dźwięku po podłączeniu go do portu AUDIO IN

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Głośnik przenośny może nie emitować dźwięku po podłączeniu do portu AUDIO IN w przypadku wyłączenia i ponownego włączenia głośnika, gdy poziom sygnału wejściowego jest niski. Jeśli to nastąpi, należy zwiększyć głośność urządzenia do odtwarzania.

Wartość progowa jest ustawiona w taki sposób, aby zapobiegać nagłej emisji głośnego dźwięku przez głośnik przenośny. Po pierwszym włączeniu lub po wyłączeniu głośnik przenośny nie działa, jeśli nie otrzymuje określonego poziomu dźwięku.