Identyfikator artykułu : 00158215 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Głośnik przenośny nie emituje dźwięku lub nie jest on rozpoznawany przez podłączony komputer

  Sprawdź:

  UWAGA: Użyj przewodu USB dostarczonego z głośnikiem przenośnym.

  1. Wybierz w głośniku przenośnym ustawienie USB mode (Tryb USB), naciskając przycisk FUNCTION (FUNKCJA).
  2. Sprawdź, czy głośnik przenośny i komputer są połączone przewodem USB.
   UWAGA: W przypadku korzystania z koncentratora USB należy bezpośrednio połączyć głośnik przenośny i komputer, a następnie sprawdzić, czy połączenie ulegnie poprawie.
  3. Jeśli komputer ma wiele portów USB, użyj innego portu.
  4. Uruchom ponownie aplikację do odtwarzania muzyki na komputerze.