Identyfikator artykułu : 00156361 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Dźwięk jest odtwarzany przez komputer, a nie podłączone urządzenie

  Wybierz urządzenie wyjściowe w opisany poniżej sposób.

  W przypadku systemu Windows (przykład dotyczy wersji Windows 7)

  1. Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Zarządzaj urządzeniami audio.
  2. W wyświetlonym oknie Dźwięk kliknij kartę Nagrywanie, a następnie wybierz urządzenie (Sony Audio lub Sony USB DAC Amplifier) > Ustaw domyślne.

  W przypadku systemu Mac (jako przykład użyto systemu Mac OS X)

  1. Wybierz kolejno Apple menu > System preferences > Sound (Menu Apple > Preferencje systemu > Dźwięk), a następnie wybierz kartę Output (Wyjście).
  2. Wybierz urządzenie (Sony Audio lub Sony USB DAC Amplifier) z listy Select a device for sound output (Wybierz wyjściowe urządzenie dźwiękowe).

  UWAGA: Jeśli włączysz kilka aplikacji do odtwarzania muzyki, dźwięk może być odtwarzany przez komputer. W takim przypadku wyłącz wszystkie aplikacje do odtwarzania muzyki, a następnie odtwórz muzykę w odtwarzaczu Hi-Res Audio Player.