Identyfikator artykułu : 00128569 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Dźwięk odtwarzany z zestawu głośnikowego głośnika jest zniekształcony lub przerywany.

  Jeżeli dźwięk z zestawu głośnikowego jest przerywany, zakłócany lub zniekształcony, wykonaj następujące czynności:

  WAŻNE:
  • Ze względu na to, że każdy z tych etapów stanowi potencjalne rozwiązanie problemu, dźwięk należy sprawdzić po ukończeniu każdego z nich.
  • Jeśli do wykonania czynności zawartej w tym poradniku konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, sprawdź je w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.
  1. Przycisz urządzenie, na którym odtwarzasz materiały.
  2. Wyłącz Wzmacnianie basu (Bass Boost) lub podobną funkcję wzmacniacza w urządzeniu używanym do odtwarzania.                                                                                      UWAGA:W przypadku podłączenia odtwarzacza WALKMAN należy wyłączyć funkcje Dynamic Normalizer, Equalizer, VTP (Virtualphones Technology), DSEE itp.
  3. Jeżeli urządzeniem używanym do odtwarzania jest komputer PC lub urządzenie mobilne, sprawdź, czy inne aplikacje nie wykorzystują nadmiernie zasobów systemu. Zamknij niepotrzebne aplikacje.
  4. Umieść zestaw głośnikowy z dala od bezprzewodowej sieci LAN, telewizora i kuchenki mikrofalowej.
  5. Przenieś urządzenie używane do odtwarzania bliżej zestawu głośnikowego lub daleko od wszelkich źródeł hałasu.
  6. W przypadku modelu SRS-BTD70: jeżeli lampka POWER na zestawie głośnikowym miga na zielono, oznacza to niski poziom baterii. Wymień baterie.
  7. Podłącz głośnik do innego gniazdka ściennego.
  8. Zalecamy korzystanie z przedłużaczy wyposażonych w filtr szumu.
  9. Jeśli urządzenie używane do odtwarzania jest wyposażone w radio lub tuner, odsuń je od zestawu głośnikowego.
  10. Trzymaj głośnik z dala od metalowych obiektów.