Identyfikator artykułu : 00156702 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Zasilanie zestawu muzycznego lub głośnika przenośnego wyłącza się automatycznie po upływie 15 minut.

  UWAGA: Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów i/lub systemów operacyjnych. Przed wykonywaniem opisanych tu czynności należy zapoznać się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem” na końcu tego artykułu.
  http://songpal.sony.net/en_ww/device.html

  Nieużywane urządzenie automatycznie się wyłącza, aby zmniejszyć zużycie energii.

  • Jeśli używasz modelu SRS-X33, SRS-X55, SRS-XB3 lub SRS-XB2:

   Kiedy do gniazda AUDIO IN jest podłączony przewód połączeniowy audio, po 15 minutach zasilanie może zostać wyłączone przez funkcję automatycznego wyłączenia zasilania. Dzieje się tak, gdy poziom wejściowego sygnału audio jest zbyt niski. W takim przypadku należy zwiększyć głośność urządzenia odtwarzającego (Walkman, iPod itp.) i odpowiednio zmienić głośność w głośniku.
    
  • Jeśli używasz innego produktu:

   Po mniej więcej 15 minutach od zatrzymania odtwarzania urządzenie automatycznie wyłącza się.

  W przypadku poniższych produktów można włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego trybu czuwania. Aby wyłączyć funkcję automatycznego trybu czuwania, wykonaj poniższe czynności.

  • Zestaw CAS-1

   Przestaw przełącznik AUTO STANDBY z tyłu urządzenia w położenie OFF.

  • Głośniki SRS-X7, SRS-X9, SRS-X77, SRS-X88, SRS-X99, SRS-HG1, SRS-ZR7 lub SRS-ZR5:
   1. Dotknij ikony aplikacji Music Center (SongPal) Ikona Music Center na urządzeniu mobilnym. 
   2. Dotknij urządzenia audio na ekranie Speaker & Group (Głośnik i grupa).
    Głośnik i grupa
   3. Dotknij ikony Settings (Ustawienia) na ekranie urządzenia audio.
    Ustawienia
   4. Wybierz opcję Power Option (Opcje zasilania).
    Opcje zasilania.
   5. Usuń zaznaczenie z pola Auto Standby (Automatyczny tryb czuwania).
    automatyczne przechodzenie w tryb czuwania
  • Głośniki SRS-XB3 lub SRS-XB2
  1. Podłącz głośnik do zasilacza sieciowego, a następnie wyłącz zasilanie.
  2. Na co najmniej 5 sekund równocześnie naciśnij przyciski + i –.
   Kiedy funkcja automatycznego wyłączania zasilania wyłącza się, wskaźnik Obraz (BLUETOOTH) miga na biało 3 razy.
   Gdy funkcja ta włącza się, wskaźnik Obraz (BLUETOOTH) miga na biało dwa razy.

  UWAGA: Jeśli czas pracy znacząco się skróci, urządzenie może wymagać przekazania do serwisu.