Identyfikator artykułu : 00262064 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Bezprzewodowy głośnik automatycznie się wyłącza (seria SRS-RA)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Bezprzewodowy głośnik automatycznie wyłącza się po 15 minutach, jeśli poziom dźwięku z podłączonego urządzenia jest bardzo niski lub odtwarzanie dźwięku zostało zatrzymane. 
  Aby zapobiec wyłączeniu się głośnika, zmień ustawienie funkcji Auto Standby (Automatyczny tryb czuwania) na OFF (Wył.), wykonując następujące czynności.

  Jak wyłączyć funkcję Auto Standby (Automatyczny tryb czuwania) 

  SRS-RA5000

  Równocześnie dotknij przycisków (wejście) i  (zwiększanie głośności) i trzymaj je przez co najmniej 4 sekundy.

  SRS-RA3000

  Równocześnie dotknij przycisków (tryb dźwięku) i  (AUDIO IN) i trzymaj je przez co najmniej 4 sekundy.


  Jak sprawdzić, czy funkcja Auto Standby (Automatyczny tryb czuwania) jest włączona, czy wyłączona?

  Po zmianie ustawienia funkcji Auto Standby (Automatyczny tryb czuwania) wskaźnik zasilania miga w następujący sposób:

  • Po zmianie ustawienia funkcji Auto Standby (Automatyczny tryb czuwania) na OFF (Wył.) wskaźnik zasilania na głośniku miga trzy razy na zielono.
  • Po zmianie ustawienia funkcji Auto Standby (Automatyczny tryb czuwania) na ON (Wł.) wskaźnik zasilania na głośniku miga dwa razy na zielono.

  Dwa sąsiadujące obrazy pokazujące lokalizację przycisku zwiększania głośności, przycisku wejścia i migającego na zielono wskaźnika zasilania na głośniku SRS-RA5000.

  UWAGI:

  • Powyższa ilustracja przedstawia bezprzewodowy głośnik SRS-RA5000.
  • Do wyłączaniawłączania funkcji Auto Standby (Automatyczny tryb czuwania) można również użyć aplikacji Sony | Music Center. Aplikację tę można pobrać ze sklepu Google Play (urządzenia z systemem Android) lub Apple App Store (urządzenia z systemem iOS).