Identyfikator artykułu : 00176436 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak włączyć lub wyłączyć tryb czuwania BLUETOOTH/sieci w głośniku przenośnym.

  Tryb czuwania BLUETOOTH/sieci umożliwia automatyczne włączanie głośnika przenośnego przez rozpoczęcie łączenia z nim urządzenia Bluetooth lub urządzenia sieciowego. Tryb ten można włączyć lub wyłączyć, wykonując następujące czynności:

  WAŻNE:

  • Tryb czuwania BLUETOOTH/sieci można włączyć tylko wtedy, gdy głośnik jest podłączony do gniazdka sieci energetycznej za pomocą dostarczonego zasilacza sieciowego USB.
  • Czas uruchamiania głośnika przenośnego z włączonym trybem czuwania BLUETOOTH/sieci jest krótszy niż po naciśnięciu w trycie czuwania przycisku Obrazzasilania/Obrazparowania.

  Jak włączyć automatyczny tryb czuwania elementami na głośniku przenośnym.

  Aby włączyć tryb czuwania BLUETOOTH/sieci

  1. Podłącz głośnik do sieci energetycznej przy użyciu zasilacza sieciowego USB i włącz głośnik.
   Wskaźnik Obraz (zasilanie) zacznie świecić na zielono.
  2. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski Obraz (zasilanie)/ObrazPAIRINGFUNCTION. Trzymaj przyciski dotąd, aż kolor wskaźnika Obraz (zasilanie) zmieni się na pomarańczowy.

   Obraz

  [A] Włączony tryb czuwania BLUETOOTH/sieci
  [B] Wyłączony tryb czuwania BLUETOOTH/sieci

  Aby wyłączyć tryb czuwania BLUETOOTH/sieci

  Kiedym głośnik jest włączony, jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski Obraz (zasilanie) / ObrazPAIRING oraz FUNCTION.
  Kiedy wskaźnik zacznie świecić na czerwono, tryb czuwania BLUETOOTH/sieci jest wyłączony, a głośnik przełącza się w tryb czuwania.

  Jak włączyć automatyczny tryb czuwania przy użyciu aplikacji Music Center (SongPal).

  1. Dotknij ikony Music Center na smartfonie, telefonie iPhone itp., aby uruchomić aplikację.

   Logo Music Center
  2. Dotknij opcji SRS-HG1.

   Dotknij opcji SRS-HG1
  3. Dotknij opcji Settings (Ustawienia).

   Obraz
  4. Dotknij opcji System.

   Dotknij opcji System

  5. Dotknij opcji Network Standby (Czuwanie sieci).
   Włącz lub wyłącz tryb czuwania BLUETOOTH/sieci.

   Tryb czuwania sieci