Identyfikator artykułu : 00156396 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Nie mogę połączyć się z siecią podczas konfigurowania połączenia za pośrednictwem aplikacji SongPal w urządzeniu przenośnym firmy Apple

  Po wpisaniu nieprawidłowego hasła podczas konfigurowania łączności Wi-Fi nawiązanie połączenia internetowego nie będzie możliwe, nawet jeśli zostanie ono skonfigurowane ponownie z użyciem prawidłowego hasła.

  W takiej sytuacji należy wykonać przedstawione poniżej czynności, aby zresetować konfigurację łączności Wi-Fi.

  1. Wyłącz system.

   Jeśli wskaźnik czuwania lub pracy/czuwania świeci na pomarańczowo, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby anulować tryb czuwania BLUETOOTH/sieci. Dopiero potem przejdź do kolejnego kroku.

   • CMT-SX7 i CMT-SX7B
    1. Nie wyłączaj systemu.
    2. W MENU wyłącz ustawienie BT/NW Standby (Czuwanie BT/sieci).
    3. Wyłącz system.
    4. Upewnij się, że nie świeci wskaźnik czuwania.
   • SRS-X99, SRS-X88 i SRS-X77
    1. Nie wyłączaj systemu.
    2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby uaktywnić tryb czuwania.
    3. Upewnij się, że nie świeci wskaźnik pracy/czuwania.

     UWAGA: aby ponownie włączyć tryb czuwania BLUETOOTH/sieci, naciśnij przycisk zasilania, gdy system jest włączony, i przytrzymaj go do momentu, aż wskaźnik pracy/czuwania zaświeci się na pomarańczowo.

  2. Odczekaj 3 minuty.
  3. Ponownie włącz system i nawiąż połączenie przez sieć Wi-Fi.

   UWAGA: jeśli chcesz skonfigurować połączenie systemu z siecią Wi-Fi za pomocą aplikacji SongPal w urządzeniu przenośnym firmy Apple, zanim zaczniesz konfigurację, upewnij się, że urządzenie to jest połączone z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.