Identyfikator artykułu : 00156716 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak uniemożliwić odtwarzanie dźwięków systemowych komputera przez urządzenie?

  Aby zapobiec odtwarzaniu dźwięków systemowych przez urządzenie, możesz skonfigurować swój komputer w opisany poniżej sposób.

  W przypadku systemu Windows

  • Windows10, Windows 8/8.1
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start w lewym dolnym rogu ekranu.
  2. Z wyświetlonej listy wybierz Panel sterowania.
  3. Wybierz opcję Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk).
  4. Wybierz opcję Zmień dźwięki systemu.
  5. Po pojawieniu się okna Sound (Dźwięk) przejdź do karty Sounds (Dźwięki), a następnie wybierz opcję No Sounds (Brak dźwięków) z rozwijanej listy.
  • Windows 7
  1. Wybierz opcję Start.
  2. Wybierz opcję Control Panel (Panel sterowania).
  3. Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
  4. Wybierz opcję Zmień dźwięki systemu.
  5. Po pojawieniu się okna Sound (Dźwięk) przejdź do karty Sounds (Dźwięki), a następnie wybierz opcję No Sounds (Brak dźwięków) z rozwijanej listy.

  W przypadku systemu Mac (jako przykład użyto systemu Mac OS X)

  1. Wybierz opcję Start.
  2. Wybierz opcję Control Panel (Panel sterowania).
  3. Wybierz opcję Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk).
  4. Wybierz opcję Change system sounds (Zmień dźwięki systemu).
  5. Po pojawieniu się okna Sound (Dźwięk) przejdź do karty Sounds (Dźwięki), a następnie wybierz opcję No Sounds (Brak dźwięków) z rozwijanej listy.