Identyfikator artykułu : 00156716 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017

Jak uniemożliwić odtwarzanie dźwięków systemowych komputera przez urządzenie?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aby zapobiec odtwarzaniu dźwięków systemowych przez urządzenie, możesz skonfigurować swój komputer w opisany poniżej sposób.

W przypadku systemu Windows

 • Windows10, Windows 8/8.1
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start w lewym dolnym rogu ekranu.
 2. Z wyświetlonej listy wybierz Panel sterowania.
 3. Wybierz opcję Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk).
 4. Wybierz opcję Zmień dźwięki systemu.
 5. Po pojawieniu się okna Sound (Dźwięk) przejdź do karty Sounds (Dźwięki), a następnie wybierz opcję No Sounds (Brak dźwięków) z rozwijanej listy.
 • Windows 7
 1. Wybierz opcję Start.
 2. Wybierz opcję Control Panel (Panel sterowania).
 3. Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
 4. Wybierz opcję Zmień dźwięki systemu.
 5. Po pojawieniu się okna Sound (Dźwięk) przejdź do karty Sounds (Dźwięki), a następnie wybierz opcję No Sounds (Brak dźwięków) z rozwijanej listy.

W przypadku systemu Mac (jako przykład użyto systemu Mac OS X)

 1. Wybierz opcję Start.
 2. Wybierz opcję Control Panel (Panel sterowania).
 3. Wybierz opcję Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk).
 4. Wybierz opcję Change system sounds (Zmień dźwięki systemu).
 5. Po pojawieniu się okna Sound (Dźwięk) przejdź do karty Sounds (Dźwięki), a następnie wybierz opcję No Sounds (Brak dźwięków) z rozwijanej listy.