Identyfikator artykułu : 00226377 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Konfigurowanie i używane asystenta Amazon Alexa w słuchawkach bezprzewodowych

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

UWAGA: Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w przewodniku pomocniczym lub instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

Wymagania
Jak skonfigurować asystenta Amazon Alexa
Jak zmienić funkcję przycisku NC/Ambient na „Alexa”
Jak używać asystenta Amazon Alexa

 


Wymagania

Warunkiem użycia asystenta Amazon Alexa jest spełnienie poniższych wymagań

Słuchawki zgodne z Amazon Alexa

Aplikacja Headphones Connect
Musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Headphones Connect.

Smartfony obsługujące aplikację Amazon Alexa
Musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Amazon Alexa.

 • System operacyjny Android (wymagany jest system operacyjny w wersji 5.0 lub nowszej)
 • iOS (wymagany jest system operacyjny w wersji 10.0 lub nowszej)

   


Jak skonfigurować asystenta Amazon Alexa

Przed pierwszym użyciem asystenta Amazon Alexa dodaj swoje urządzenie z aplikacją Amazon Alexa.

 1. Włącz słuchawki i połącz je ze smartfonem przez łącze Bluetooth.
   
 2. Otwórz aplikację Amazon Alexa.
 3. Dotknij ikony  (menu) w lewym górnym rogu, a następnie opcji Add Device (Dodaj urządzenie).


  Przykład aplikacji Amazon Alexa

 4. Pojawi się ekran „What type of device are you setting up?” (Jakiego rodzaju urządzenie konfigurujesz?).
  Przewiń zawartość listy i dotknij opcji Headphones (Słuchawki).

  Wybierz rodzaj urządzenia w aplikacji Amazon Alexa
   
 5. Pojawi się ekran Select your device (Wybierz urządzenie).
  Dotknij odpowiedniego modelu słuchawek na liście AVAILABLE DEVICES (Dostępne urządzenia). Jeśli słuchawki nie są połączone ze smartfonem przez łącze Bluetooth, ich nazwa modelu nie pojawi się na liście.

  (W systemie iOS modele słuchawek pojawiają się w postaci LE_*** (nazwa modelu słuchawek).)

  *Za przykład służy model WI-1000X.
  Wybieranie urządzenia w aplikacji Amazon Alexa
   
 6. Doktnij opcji CONTINUE (Dalej).
  Wybór potwierdzenia Amazon Alexa
   
 7. Jeśli pojawi się ekran z żądaniem wykonania parowania Bluetooth, dotknij opcji Pair (Sparuj).

  Żądanie parowania Amazon Alexa
 8. Jeśli pojawi się poniższy ekran, dotknij opcji CONTINUE (Dalej).
  Zastępowanie obecnego asystenta głosowego
   
 9. Kiedy pojawi się ekran Setup Complete (Konfiguracja ukończona), dotknij opcji DONE (Gotowe).
  Konfiguracja Amazon Alexa jest zakończona!

 


Użycie aplikacji Headphones Connect do przypisania funkcji Amazon Alexa do przycisku NC/AMBIENT

 1. Włącz słuchawki i sparuj je z urządzeniem mobilnym przy użyciu łącza Bluetooth.
 2. Otwórz aplikację Amazon Alexa.
 3. Otwórz aplikację Headphones Connect.
 4. Wybierz opcję Change function of [NC/AMBIENT] button (Zmień funkcję przycisku [NC/AMBIENT]) i wybierz Amazon Alexa.

  Aplikacja Headphones Connect

 


Jak używać asystenta Amazon Alexa

 1. Na krótko naciśnij przycisk NC/AMBIENT na słuchawkach, a potem wypowiedz odpowiednie polecenie.

  • Umiejscowienie przycisku NC/AMBIENT na słuchawkach WH-1000XM2 i WI-1000X pokazano na poniższych ilustracjach:
   • WH-1000XM2

    Umiejscowienie przycisku NC/Ambient na WH 1000XM2

   • WI-1000X

    Przycisk NC/Ambient na słuchawkach WI1000X

  • Ponownie naciśnij przycisk NC/AMBIENT, aby wyłączyć wypowiadanie poleceń dla asystenta Alexa.
  • Jeśli nie będziesz mówić, przyjmowanie poleceń przez asystenta Alexa wyłączy się po pewnym czasie.