Identyfikator artykułu : 00203034 / Ostatnia modyfikacja : 10.06.2021

Jak włączyć powiadomienia głosowe w asystencie Google Assistant

  Aby używać asystenta Google Assistant, trzeba skonfigurować pewne ustawienia.

  Szczegółowe informacje niezwiązane z konfigurowaniem ustawień powiadomień głosowych można także znaleźć na poniższych stronach.


  Jak skonfigurować ustawienia powiadomień głosowych

  Odczyt z użyciem powiadomień głosowych można włączyć/wyłączyć w aplikacji Google Assistant.

   Urządzenia z systemem Android

  1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk głównego menu smartfona, aby uruchomić aplikację Google Assistant.
   Upewnij się, że funkcja Google Assistant jest włączona i że można jej używać.
    
  2. Dotknij opcji Ustawienia słuchawek.
   Ekran Ustawienia słuchawek, Android
    
  3. Na ekranie Ustawienia asystenta dotknij opcji Powiadomienia głosowe.
   Ustawienie powiadomień głosowych w asystencie Google Assistant
    
  4. Zmień ustawienie na ekranie Powiadomienia głosowe.
   Zmiana ustawień, Android

    

  Urządzenia z systemem iOS

  1. Uruchom w smartfonie aplikację Google Assistant.
   Upewnij się, że funkcja Google Assistant jest włączona i że można jej używać.
    
  2. Dotknij opcjiw prawym górnym rogu ekranu.
   Ustawienia asystenta Google Assistant, iOS
    
  3. Dotknij opcji Ustawienia.
   Ustawienia
    
  4. W części Urządzenia ekranu ustawień dotknij nazwy modelu słuchawek.
   Wybór urządzenia
    
  5. Zmień ustawienie na ekranie Powiadomienia głosowe.
   Włączanie powiadomień głosowych