Identyfikator artykułu : 00203016 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Ustawienia początkowe asystenta Google Assistant w słuchawkach bezprzewodowych

  UWAGA: Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem lub skorzystać z przewodnika pomocniczego na stronie z opisem posiadanego produktu. 
   

  Przygotowanie

  • Słuchawki obsługujące obecnie funkcję Google Assistant
   Współpracujące modele:
   • WI-1000X
   • WH-1000XM2 (z oprogramowaniem w wersji 2.0.0 lub nowszej) 
    Jeśli oprogramowanie ma wersję niższą niż 2.0.0, należy je zaktualizować: Informacja o aktualizacji wewnętrznego oprogramowania słuchawek
     
   • WH-1000XM3,WH-H900N,WH-CH700N,WI-P600N (należy zainstalować oprogramowanie układowe w wersji 3.0.0.0 lub nowszej)
  • Pobierz aplikację Headphones Connect (w wersji 3.1.0 lub nowszej)
     Android
     iOS
    
  • Smartfony obsługujące aplikację Google Assistant (Aplikacja Google musi być zaktualizowana do najnowszej wersji)
     Android (wersja 5.0 lub nowsza)
     iOS (wersja 10.0 lub nowsza)

  Przed pierwszym użyciem aplikacji Google Assistant trzeba zmienić funkcję przycisku NC/AMBIENT i skonfigurować ustawienia początkowe asystenta Google Assistant.

  1. Otwórz aplikację Headphones Connect i podłącz słuchawki bezprzewodowe.
    
  2. Zmień funkcję przycisku NC/AMBIENT na asystenta Google Assistant.
   Wybierz opcję Zmień funkcję przycisku NC/AMBIENT i wybierz Google Assistant.
   Zrzut ekranu przycisku NC Ambient
    
  3. Skonfiguruj ustawienia początkowe asystenta Google Assistant.
  • Urządzenia z systemem Android
   Przytrzymaj wciśnięty przycisk głównego menu smartfona, aby uruchomić aplikację Google Assistant.
   Dotknij opcji Dokończ przygotowanie słuchawek i dokończ przygotowanie, postępując zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.
   Zrzut ekranu kończenia przygotowywania asystenta Google Assistant
    
  • Urządzenia z systemem iOS
   Otwórz aplikację Google Assistant.
   Dotknij opcji Dokończ przygotowanie słuchawek i dokończ przygotowanie, postępując zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.
   Kończenie przygotowywania asystenta Google Assistant, iOS