Identyfikator artykułu : 00203025 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Włączanie asystenta Google Assistant (WI-1000X, WH-1000XM2)

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

UWAGA: Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem lub skorzystać z przewodnika pomocniczego na stronie z opisem produktu w tej witrynie pomocy technicznej. 

Jeśli zostały wybrane początkowe ustawienia, przycisk NC/AMBIENT na słuchawkach umożliwia wykonanie poniższych czynności. 

WI-1000X
Przycisk Ambient NC na słuchawkach WI-1000X

WH-1000XM2

Przycisk NC Ambient na słuchawkach WH-1000XM2

 • Wypowiadanie polecenia
 1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk NC/AMBIENT.
 2. Mów, trzymając wciśnięty przycisk NC/AMBIENT.
 3. Kiedy skończysz mówić, puść przycisk. Włączy się asystent Google Assistant.
   
 • Wyłączanie wypowiadania poleceń
  Aby wyłączyć wypowiadanie poleceń, 2 razy naciśnij przycisk NC/AMBIENT.
   
 • Odczyt powiadomienia
  Aby wysłuchać powiadomienia z aplikacji, jeden raz naciśnij przycisk NC/AMBIENT.
  UWAGA: Aby można było słuchać powiadomień z aplikacji, trzeba włączyć odpowiednią funkcję asystenta Google Assistant.
  Szczegółowe informacje o ustawieniach funkcji pomocy głosowej zamieszczono na poniższej stronie.
  Powiadomienia głosowe w asystencie Google Assistant