Identyfikator artykułu : 00203025 / Ostatnia modyfikacja : 10.06.2021

Włączanie asystenta Google Assistant (WI-1000X, WH-1000XM2)

  UWAGA: Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem lub skorzystać z przewodnika pomocniczego na stronie z opisem produktu w tej witrynie pomocy technicznej. 

  Jeśli zostały wybrane początkowe ustawienia, przycisk NC/AMBIENT na słuchawkach umożliwia wykonanie poniższych czynności. 

  WI-1000X
  Przycisk Ambient NC na słuchawkach WI-1000X

  WH-1000XM2

  Przycisk NC Ambient na słuchawkach WH-1000XM2

  • Wypowiadanie polecenia
  1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk NC/AMBIENT.
  2. Mów, trzymając wciśnięty przycisk NC/AMBIENT.
  3. Kiedy skończysz mówić, puść przycisk. Włączy się asystent Google Assistant.
    
  • Wyłączanie wypowiadania poleceń
   Aby wyłączyć wypowiadanie poleceń, 2 razy naciśnij przycisk NC/AMBIENT.
    
  • Odczyt powiadomienia
   Aby wysłuchać powiadomienia z aplikacji, jeden raz naciśnij przycisk NC/AMBIENT.
   UWAGA: Aby można było słuchać powiadomień z aplikacji, trzeba włączyć odpowiednią funkcję asystenta Google Assistant.
   Szczegółowe informacje o ustawieniach funkcji pomocy głosowej zamieszczono na poniższej stronie.
   Powiadomienia głosowe w asystencie Google Assistant