Identyfikator artykułu : 00203025 / Ostatnia modyfikacja : 22.08.2023Drukowanie

Jak włączyć funkcję Asystent Google w słuchawkach

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Uwaga: Przed rozpoczęciem należy przypisać funkcję Asystent Google do czujnika dotykowego lub przycisku Custom. Szczegóły podano w artykule Ustawienia początkowe asystenta Google Assistant w słuchawkach bezprzewodowych.

  Jak włączać Asystenta Google czujnikiem dotykowym lub przyciskiem Custom

  Poniższe przykłady pokazują, jakie czynności można wykonać czujnikiem dotykowym lub przyciskiem Custom na słuchawkach. Jeśli do wykonania poszczególnych czynności konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w Przewodniku pomocniczym lub instrukcji obsługi. Instrukcje obsługi są dostępne w witrynie pomocy technicznej.

  WF-1000XM4

  • Przyłóż palec do czujnika dotykowego (A), aby wypowiedzieć polecenie głosowe.
   obraz pokazujący czujniki dotykowe na słuchawkach WF-1000XM4
  • Zdejmij palec, aby zakończyć polecenie głosowe. Jeśli w czasie trzymania palca na czujniku dotykowym nie zostanie rozpoznane żadne polecenie głosowe, po zdjęciu palca odczytane zostaną powiadomienia.

  WH-1000XM4

  • Aby użyć Asystenta Google, naciśnij przycisk CUSTOM.
   obraz pokazujący umiejscowienie przycisku Custom na słuchawkach WH-1000XM4
  • Przytrzymaj wciśnięty przycisk, aby wypowiedzieć polecenie głosowe.
  • Dwukrotnie szybko naciśnij przycisk, aby anulować polecenie głosowe.
  • Naciśnij przycisk jeden raz, aby odczytać powiadomienie.

  WI-1000XM2

  • Aby użyć Asystenta Google, naciśnij przycisk C (użytkownika).
   obraz pokazujący umiejscowienie przycisku C (użytkownika) na słuchawkach WI-1000XM2
  • Przytrzymaj wciśnięty przycisk, aby wypowiedzieć polecenie głosowe.
  • Dwukrotnie szybko naciśnij przycisk, aby anulować polecenie głosowe.
  • Naciśnij przycisk jeden raz, aby odczytać powiadomienie.