Identyfikator artykułu : 00240233 / Ostatnia modyfikacja : 12.05.2020Drukowanie

Przełączenie (za pomocą telefonu iPhone) czujnika dotykowego z przypisaną funkcją Asystenta Google z lewej słuchawki na prawą (lub odwrotnie) powoduje odtworzenie komunikatu „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony).

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Aby rozwiązać ten problem, usuń z telefonu iPhone informację o parowaniu Bluetooth i powtórz parowanie słuchawek.