Identyfikator artykułu : 00250186 / Ostatnia modyfikacja : 18.09.2020

Nie działa funkcja Asystent Google

    Przede wszystkim

    W pierwszej kolejności zapoznaj się z artykułem Użycie asystenta Google Assistant w słuchawkach bezprzewodowych i sprawdź, czy używane urządzenie spełnia warunki użycia Asystenta Google. 

    Jeśli nie możesz użyć Asystenta Google lub otrzymujesz komunikat Google Assistant is not connected (Asystent Google nie jest podłączony), wykonaj czynności właściwe dla systemu operacyjnego w urządzeniu.

    Urządzenia z systemem Android

    Urządzenia z systemem iOS