Identyfikator artykułu : 00250186 / Ostatnia modyfikacja : 25.07.2023Drukowanie

Nie mogę użyć funkcji Asystenta Google w słuchawkach lub odtwarzany jest komunikat „Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony).

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z artykułem Użycie asystenta Google Assistant w słuchawkach bezprzewodowych i sprawdź, czy używane urządzenie spełnia warunki użycia Asystenta Google.

  Uwaga: Ze względu na zmiany, jakie firma Google wprowadziła w funkcji Asystent Google, wyłączone zostało łączenie słuchawek z aplikacją Asystent Google na urządzenia z systemem iOS.


  Jak ponownie zainstalować Asystenta Google w razie problemów

  UWAGA:

  • Jeśli nie są zapisane informacje o urządzeniu, zacznij od czynności 3.
  • Sposób postępowania i zawartość ekranu zależą od wersji systemu operacyjnego, wersji aplikacji i urządzenia.

  Krok 1: usuń informacje o rejestracji w aplikacji

  Uwaga: Poniższe zrzuty ekranu przedstawiają jako przykład słuchawki WF-1000XM3

  1. Uruchom aplikację Headphones Connect z ekranu głównego urządzenia z systemem Android, aby nawiązać połączenie ze słuchawkami.
  2. Wybierz ikonę (Ustawienia) dla funkcji Asystent Google.
  3. Z ekranu Edycja wybierz Więcej informacji.
  4. Na ekranie Asystent Google wybierz Pierwsze kroki z Asystentem Google, a następnie ikonę Eksploruj i Twoje rzeczy.
    
  5. Wybierz opcję Zdjęcie profilowe lub inicjał w prawym górnym rogu → Ustawienia → Asystent, po czym w sekcji Urządzenie Asystenta wybierz nazwę modelu słuchawek.
  6. Wybierz opcję Usuń Asystenta Google, po czym usuń informacje o urządzeniu.

  Krok 2: usuń informacje o urządzeniu Bluetooth zapisane w urządzeniu z systemem Android.

  1. Z ekranu głównego urządzenia z systemem Android wybierz opcję Ustawienia.
  2. Wybierz opcję Połączenie urządzenia.
   Uwaga: Jeśli funkcja Bluetooth jest Wyłączona, zmień ustawienie na Włączona.
  3. Wybierz ikonę (Ustawienia) z prawej strony nazwy modelu słuchawek, po czym wybierz opcję ZAPOMNIJ i usuń zapisane informacje.

  Krok 3: wykonaj parowanie ze słuchawkami

  1. Z ekranu głównego urządzenia z systemem Android wybierz opcję Ustawienia.
  2. Wybierz opcję Połączenie urządzenia.
  3. Na 7 sekund naciśnij przycisk zasilania na słuchawkach, aby włączyć tryb parowania.
   • Słuchawki prawdziwie bezprzewodowe: na mniej więcej 7 sekund przyłóż palce do przycisków / czujników dotykowych na lewej i prawej słuchawce. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi produktu.
   • Kiedy słuchawki są przełączone w tryb parowania, miga wskaźnik.
     
  4. Wybierz opcję Sparuj nowe urządzenie lub Bluetooth, po czym wybierz nazwę modelu słuchawek i wykonaj parowanie.
   Uwagi:
   • Jeśli funkcja Bluetooth jest Wyłączona, zmień jej ustawienie na Włączona.
   • Jeśli wymagane jest wprowadzenia hasła, wprowadź 0000.
    UWAGA: Hasło może być określane mianem Kod PIN, Numer PIN lub Password.
  5. Upewnij się, że słuchawki pojawiają się jako Dostępne urządzenia multimedialne.

  Krok 4: Skonfiguruj Asystenta Google

  1. Uruchom aplikację Headphones Connect z ekranu głównego urządzenia z systemem Android.
  2. Wybierz ikonę (Ustawienia) dla funkcji Asystent Google. Następnie w sekcji Edycja wybierz Więcej informacji.
   Uwaga: Jeśli Asystent Google nie pojawia się, przypisz funkcję Asystent Google do czujnika dotykowego lub przycisku.
  3. Na ekranie Asystent Google wybierz Pierwsze kroki z Asystentem Google, a następnie Dokończ konfigurację słuchawek.
  4. Aby dokończyć konfigurowanie, wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie. Po zakończeniu konfigurowania spróbuj użyć Asystenta Google w słuchawkach.