Identyfikator artykułu : 00230479 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Funkcja asystenta głosowego (aplikacja Google, Siri) nie działa lub nie rozpoznaje komend.

  Połącz słuchawki z urządzeniem mobilnym zgodnym z funkcją asystenta głosowego, po czym dwa razy, w krótkich odstępach czasu, naciśnij przycisk  zasilania/odtwarzania/telefonowania. Spowoduje to włączenie funkcji asystenta głosowego.

  • Zbyt długie naciśnięcie przycisku zasilania/odtwarzania/telefonowania spowoduje wyłączenie zasilania.
  • Słuchawki bezprzewodowe WI-C200 i WI-C310 nie obsługują asystenta osobistego Alexa™.

  Przycisk zasilania, odtwarzania, telefonowania

  Asystent głosowy może nie słyszeć komend lub ich nie rozpoznawać, gdy mikrofon słuchawek jest zakryty ubraniem lub ociera się o ubranie. Upewnij się, że mikrofon (A) z tyłu pilota nie jest zwrócony w stronę ubrania lub innego przedmiotu.

  ilustracja przycisku mikrofonu

  A. Mikrofon