Identyfikator artykułu : 00238634 / Ostatnia modyfikacja : 22.10.2021Drukowanie

Aplikacja Amazon Alexa nie działa i informuje, że nie jest podłączone urządzenie mobilne lub że trzeba otworzyć aplikację Alexa i ponowić próbę użycia funkcji Undo (Cofnij)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  1. Prawidłowo wykonaj procedurę konfigurowania asystenta Amazon Alexa™ w słuchawkach bezprzewodowych.
  2. Jeśli nie rozwiąże to problemu, wykonaj następujące czynności:
   1. Usuń informacje o urządzeniu zapisane w aplikacji Amazon Alexa.
   2. Usuń informacje o słuchawkach zapisane w ustawieniach Bluetooth® smartfona.
   3. Ponownie sparuj słuchawki i smartfon.
   4. Wykonaj inicjalizację aplikacji Amazon Alexa.