Identyfikator artykułu : 00277278 / Ostatnia modyfikacja : 20.11.2022Drukowanie

Słuchawki nie włączają się. (LinkBuds)

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz rodzaj problemu:
   Włącza się tylko jedna słuchawka.

   Przejdź do czynności 2.
   Nie włącza się żadna słuchawka.

   Przejdź do czynności 4.
  2. Sprawdź, czy do słuchawek przypisana jest funkcja Asystent Google lub Amazon Alexa.
   Do funkcji obsługiwanych stuknięciami słuchawek przypisana jest funkcja Asystent Google lub Amazon Alexa.
   Przejdź do czynności 3.
   Funkcje te nie są przypisane do funkcji obsługiwanych stuknięciami lub nie wiem, czy są.
   Przejdź do czynności 4.
  3. Sprawdź funkcję obsługiwaną stuknięciami lub funkcję Asystent głosowy odpowiednio do sposobu używania słuchawek:

   Jeśli używasz w słuchawkach funkcji Asystent Google lub Amazon Alexa, możesz używać tylko tej strony słuchawek, do której jest przypisana funkcja Asystent Google lub Amazon Alexa. Jeśli chcesz jednostronnie używać przeciwnej słuchawki, użyj aplikacji Sony | Headphones Connect i przypisz funkcję Asystent Google lub Amazon Alexa do strony, której chcesz używać (L lub R).
   Uwaga: Jeśli w aplikacji Sony | Headphones Connect włączona jest funkcja Service Link, jednostronnie można używać tylko prawej strony.

   • Jeśli chcesz używać tylko jednej strony słuchawek: Ustaw Asystenta Google lub Amazon Alexa jako funkcję obsługiwaną stuknięciami po żądanej stronie:
    1. Otwórz aplikację Sony | Headphones Connect.
    2. Wyświetl kartę System i wybierz ikonę (ustawień) po prawej stronie menu Change the tap operation function (Zmień funkcję obsługiwaną stuknięciami).
    3. Wybierz stronę, której chcesz używać — L (lewą) lub R (prawą) — po czym z listy Function (Funkcja) wybierz Google Assistant lub Amazon Alexa.
   • Jeśli chcesz używać obu stron: Z menu funkcji obsługiwanej stuknięciami wybierz funkcję inną niż Voice Assist Function (funkcja asystenta głosowego), Google Assistant i Amazon Alexa:
    1. Otwórz aplikację Sony | Headphones Connect.
    2. Wyświetl kartę System i wybierz ikonę (ustawień) po prawej stronie menu Change the tap operation function (Zmień funkcję obsługiwaną stuknięciami).
    3. Jako funkcję obsługiwaną stuknięciami wybierz funkcję inną niż Voice Assist Function (funkcja asystenta głosowego), Google Assistant lub Amazon Alexa.
   Po zmianie ustawień słuchawki włączą się.
   Przyczyną problemu były ustawienia słuchawek.
   Słuchawki nie włączają się.
   Przejdź do czynności 4.
  4. Wyczyść porty do ładowania na słuchawkach i sprawdź wskaźnik na etui z funkcją ładowania.

   Wyczyść słuchawki i porty do ładowania, włóż słuchawki do etui z funkcją ładowania i sprawdź wskaźnik na etui. Szczegółowe informacje o czyszczeniu słuchawek znajdziesz w artykule Jak obchodzić się ze słuchawkami.

   Wskaźnik świeci na zielono przez mniej więcej 3 sekundy

   Słuchawki są całkowicie naładowane. Przejdź do czynności 5.
   Wskaźnik świeci na pomarańczowo przez mniej więcej 3 sekundy

   Akumulator jest bliski wyczerpania. Ładuj słuchawki przez mniej więcej 30 minut przy użyciu przewodu USB Type-C, po czym przejdź do czynności 5.
   Wskaźnik miga na pomarańczowo

   Ładowanie jest niemożliwe ze względu na nieodpowiednią temperaturę lub inny problem. Przejdź do czynności 6.
   Wskaźnik nie świeci

   Przejdź do czynności 8.
  5. Załóż słuchawki i sprawdź, czy słyszysz komunikaty głosowe.
   W słuchawkach słychać komunikaty głosowe.
   Przejdź do czynności 6.
   W słuchawkach nie słychać komunikatów głosowych.
   Przejdź do czynności 7.
  6. Włącz odtwarzanie muzyki w podłączonym urządzeniu i sprawdź, czy słyszysz dźwięk.

   Sparuj i połącz słuchawki z urządzeniem przez Bluetooth i sprawdź, czy słyszysz dźwięk z podłączonego urządzenia.

   Słyszę dźwięk z podłączonego urządzenia.
   Problem został rozwiązany przez ładowanie lub zmianę ustawień.
   Nie słyszę dźwięku z podłączonego urządzenia.
   Parowanie mogło nie dobiec końca. Zapoznaj się z odpowiednim artykułem na temat podłączania urządzenia:
  7. Sprawdź ustawienia komunikatów głosowych:
   1. Otwórz aplikację Sony | Headphones Connect.
   2. Sprawdź ustawienie Notification & Voice Guide (Powiadomienia i komunikaty głosowe) na karcie System.
   Ustawienie Notification & Voice Guide (Powiadomienia i komunikaty głosowe) jest ustawione na On (Wł.).
   Przejdź do czynności 9.
   Ustawienie Notification & Voice Guide (Powiadomienia i komunikaty głosowe) jest ustawione na Off (Wył.).
   Zmień ustawienie na On (Wł.) i cofnij się do czynności 5.
  8. Wykonaj poniższą procedurę, a następnie sprawdź, czy słuchawki włączają się.
   1. Upewnij się, że na słuchawki są prawidłowo założone wkładki dopasowujące.
    Uwaga: Nieprawidłowo założone wkładki dopasowujące uniemożliwią kontakt między etui z funkcją ładowania a słuchawkami, a w rezultacie ładowanie. Dopasuj wystającą część słuchawki do wycięcia we wkładce dopasowującej (A). Upewnij się, że wkładka dopasowująca jest całkowicie nałożona.
    obraz przedstawiający zakładanie wkładki dopasowującej
   2. Włóż słuchawki do etui z funkcją ładowania i zacznij ładowanie.
    Uwaga: Upewnij się, że lewa i prawa słuchawka zostały włożone po właściwych stronach.
   3. Wyjmij słuchawki z etui z funkcją ładowania i sprawdź, czy wskaźnik świeci na pomarańczowo przez mniej więcej 3 sekundy.
   Słuchawki włączają się
   Problem mógł wynikać ze sposobu założenia wkładek dopasowujących lub włożenia słuchawek do etui z funkcją ładowania.
   Słuchawki nie włączają się
   Przejdź do czynności 9.
  9. Zresetuj słuchawki.

   Wyświetl Przewodnik pomocniczy lub obejrzyj wideo Jak zresetować:

   Problem jest rozwiązany
   Problem mógł być spowodowany przejściowym błędem w działaniu słuchawek.
   Problem nie jest rozwiązany
   Przejdź do następnej czynności w procedurze rozwiązywania problemu.
  10. Wykonaj inicjalizację słuchawek.
   Uwaga: Inicjalizacja przywraca ustawienia fabryczne słuchawek i usuwa wszystkie informacje o parowaniu Bluetooth.

   Wyświetl Przewodnik pomocniczy lub obejrzyj wideo Jak wykonać inicjalizację:

   Problem jest rozwiązany
   Problem mógł być spowodowany przejściowym błędem w działaniu słuchawek.
   Problem nie jest rozwiązany
   Słuchawki mogą być uszkodzone i wymagać naprawy.

  Przejdź do poradnika „Rozwiązywanie problemów ze słuchawkami”