Identyfikator artykułu : 00277315 / Ostatnia modyfikacja : 06.12.2022Drukowanie

LinkBuds (WF-L900): podczas odtwarzania muzyki lub rozmowy telefonicznej nie słychać dźwięku w jednej lub obu słuchawkach

  W przypadku braku dźwięku ze słuchawek LinkBuds wykonaj czynności opisane w tym artykule.

  1. Wybierz napotkany problem:
   Brak dźwięku podczas odtwarzania muzyki.

   Przejdź do czynności 2.
   Nie słyszę osoby, z którą rozmawiam przez telefon.

   Zapoznaj się z artykułem Brak dźwięku podczas rozmów telefonicznych. Nie słyszę swojego rozmówcy lub rozmówca nie słyszy mnie.
  2. Wstrzymaj odtwarzanie muzyki, odczekaj około 10 sekund i ponownie włącz odtwarzanie muzyki.
   W słuchawkach słychać dźwięk.
   Połączenie Bluetooth mogło być chwilowo niestabilne.
   W słuchawkach nie słychać dźwięku.
   Przejdź do następnej czynności w procedurze rozwiązywania problemu (3).
  3. Wyłącz słuchawki i włącz je na nowo:
   Włóż słuchawki do etui z funkcją ładowania, na kilka sekund zamknij pokrywkę, po czym ponownie załóż słuchawki.
   W słuchawkach słychać dźwięk.
   Problem może być spowodowany przejściowym błędem w działaniu słuchawek.
   W słuchawkach nie słychać dźwięku.
   Przejdź do następnej czynności w procedurze rozwiązywania problemu (4).
  4. Wybierz napotkany problem:
   Słychać dźwięk tylko w jednej słuchawce.

   Przejdź do czynności 5.
   Brak dźwięku w obu słuchawkach.

   Przejdź do czynności 7.
  5. Sprawdź, czy do słuchawek jest przypisana funkcja Asystent Google lub Amazon Alexa.
   Do słuchawek jest przypisana funkcja Asystent Google lub Amazon Alexa.
   Przejdź do czynności 6.
   Funkcje te nie są przypisane do słuchawek lub nie wiem, czy są.
   Przejdź do czynności 7.
  6. Sprawdź funkcję obsługiwaną stuknięciami lub funkcję Asystent głosowy odpowiednio do sposobu używania słuchawek:

   Jeśli używasz w słuchawkach funkcji Asystent Google lub Amazon Alexa, możesz używać tylko tej strony słuchawek, do której jest przypisana funkcja Asystent Google lub Amazon Alexa. Jeśli chcesz używać tylko przeciwnej słuchawki, użyj aplikacji Sony | Headphones Connect i przypisz funkcję Asystent Google lub Amazon Alexa do strony, której chcesz używać: L (lewej) lub R (prawej).
   Uwaga: Jeśli w aplikacji Sony | Headphones Connect włączona jest funkcja Service Link, jednostronnie można używać tylko prawej strony.

   • Jeśli chcesz używać tylko jednej strony słuchawek: Ustaw Asystenta Google lub Amazon Alexa jako funkcję obsługiwaną stuknięciami po żądanej stronie:
    1. Otwórz aplikację Sony | Headphones Connect.
    2. Wyświetl kartę System i wybierz ikonę (ustawień) po prawej stronie menu Change the tap operation function (Zmień funkcję obsługiwaną stuknięciami).
    3. Wybierz stronę, której chcesz używać — L (lewą) lub R (prawą) — po czym z listy Function (Funkcja) wybierz Google Assistant lub Amazon Alexa.
   • Jeśli chcesz używać obu stron: Z menu funkcji obsługiwanej stuknięciami wybierz dowolną funkcję z wyjątkiem Voice Assist Function (funkcja asystenta głosowego), Google Assistant lub Amazon Alexa:
    1. Otwórz aplikację Sony | Headphones Connect.
    2. Wyświetl kartę System i wybierz ikonę (ustawień) po prawej stronie menu Change the tap operation function (Zmień funkcję obsługiwaną stuknięciami).
    3. Jako funkcję obsługiwaną stuknięciami wybierz dowolną funkcję z wyjątkiem Voice Assist Function (funkcja asystenta głosowego), Google Assistant lub Amazon Alexa.
   Po zmianie ustawień w słuchawkach słychać dźwięk.
   Przyczyną problemu były ustawienia słuchawek.
   W słuchawkach nadal nie słychać dźwięku.
   Przejdź do czynności 7.
  7. Wykonaj poniższą procedurę i sprawdź, czy w słuchawkach słychać dźwięk:
   1. Naładuj słuchawki.
    Uwaga: Używaj przewodu USB Type-C dostarczonego z produktem. Użycie przewodu dostępnego w handlu może uniemożliwić ładowanie.
   2. Zresetuj (ponownie uruchom) urządzenie odtwarzające.
    Ponieważ w działaniu urządzenia odtwarzającego mogą wystąpić chwilowe nieprawidłowości, wyłącz je i włącz na nowo.
   3. Usuń informacje o urządzeniu Bluetooth z urządzenia odtwarzającego.
    Szczegóły dotyczące usuwania informacji o urządzeniu Bluetooth podano w artykule Jak usunąć informacje o urządzeniu Bluetooth z urządzenia odtwarzającego.
   4. Ponownie wykonaj parowanie.
    Zapoznaj się z odpowiednim artykułem:
   W słuchawkach słychać dźwięk.
   Przypuszczalnie wystąpił problem z połączeniem z urządzeniem odtwarzającym, na przykład zrywanie połączenia Bluetooth.
   W słuchawkach nie słychać dźwięku.
   Przejdź do następnej czynności w procedurze rozwiązywania problemu (8).
  8. Jeśli łączysz komputer ze słuchawkami, sprawdź ustawienia w komputerze:
   1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Głośnik z prawej strony ekranu komputera.
   2. Wybierz opcję Otwórz ustawienia dźwięku, po czym wybierz Panel sterowania dźwiękiem.
   3. Wybierz kartę Odtwarzanie, aby wyświetlić listę urządzeń.
   4. Wybierz podłączone słuchawki i kliknij Ustaw domyślne.
   5. Wybierz opcję OK, aby zamknąć ekran ustawień.
   Problem jest rozwiązany
   Problem mógł być związany z ustawieniami komputera.
   Problem nie jest rozwiązany
   Słuchawki mogą być uszkodzone i wymagać naprawy. Przejdź do następnej czynności (9).
  9. Zresetuj słuchawki.

   Wyświetl Przewodnik pomocniczy lub obejrzyj wideo Jak zresetować słuchawki LinkBuds:

   Problem jest rozwiązany
   Problem mógł być spowodowany przejściowym błędem w działaniu słuchawek.
   Problem nie jest rozwiązany
   Przejdź do następnej czynności w procedurze rozwiązywania problemu (10).
  10. Przeprowadź inicjalizację słuchawek.
   Uwaga: Inicjalizacja przywraca ustawienia fabryczne słuchawek i usuwa wszystkie informacje o parowaniu Bluetooth.

   Wyświetl Przewodnik pomocniczy lub obejrzyj wideo Jak wykonać inicjalizację słuchawek LinkBuds: